Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашата Политиката за личните данни
Общи условия | Лични данни | Бисквитки

Къде може да се изгради?

Според Закона за Енергия от Възобновяеми Енергийни източници чл.24 ал.1 гласи,че  системи с обща инсталирана мощност до 30kW включително, се разрешава да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, а чл24.ал 2 гласи,че системи с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, се разрешава да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности,присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа.

 

 

Тези изисквания се прилагат от месните ЕРП и важните акценти са:

1. Земята да не е със статут земеделска.Юристите на фирмата могат да съдействат за промяна на статута.Изисква се земята да се води урбанизирана територия.

2. На земята да има изградена някаква масивна постройка,която да е отразена в скицата на имота. Панелите може да се монтират както на покрива на сградата,а така също и или на земята до нея.

3. Да има открита партида в местното ЕРП на имота с мощност, не по-малка от исканата мощност за присъединяване.Фирмата ни съдейства за промяна на партидата с по-голяма мощност,ако това е необходимо.

  

 

Въпреки изпълнението на всички тези формални условия,местното ЕРП може да откаже присъединяване или да даде указания за допълнително изграждане на електропреносна мрежа до най-близкия трафопост.Това рядко се случва и се прилага основно към имоти, крайно отдалечени от основната електропреносна мрежа на селището.В градски условия този проблем не съществува.

Запитване за оферта
* Задължителни полета