Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашата Политиката за личните данни
Общи условия | Лични данни | Бисквитки

Видове системи

1. Мрежови - тези системи работят постоянно присъединени към електропреносната система и са най разпространените в момента.Те включват соларни панели и инвертор,който преобразува постоянното напрежение от панелите в променливо монофазно или трифазно напрежение,което синхронно се подава в мрежата.Тази конфигурация може да се използва както за производство на електроенергия и нейната продажба, а така също и за собствени нужди.Възможен е и вариант за покриване на всички собствени нужди и излишъка да се продава.Недостатък на тази конфигурация е,че при спиране на основното захранване по мрежата,фотоволтаичната система също се изключва от съображения за безопасност.


2. Хибридни - конфигурацията наподобява мрежовата,но при хибридната присъстват и батерии,които могат да съхраняват енергията,произведена от панелите и да я отдават в мрежата само тогава, когато е необходима.Това е за сметка на значително по-високата цена,която се определя от капацитета на използваните батерии.Системата дава възможност за продължаване на електрозахранването на обекта,дори и при спиране на основното захранване от  електропреносната система.


3. Островни - това са системи,които работят автономно и не са присъединени към електропреносната мрежа.Те осъществяват независимо електрозахранване в места,където няма изградено външно електрозахранване.Притежават всички компоненти на хибридните и обикновено са с батерии с по-голям капацитет.За повече сигурност ,към цялата конфигурация  обикновенно се добавя и дизелов електроагрегат с автоматично включване в критични моменти.

Запитване за оферта
* Задължителни полета